Πρόσκληση σε Ειδική Συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε. (5, 6, 7/07/2024)

                                                                                            Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Καλείστε στην Ειδική Συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε., σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του Π.Δ. της 27.11/14.12.1926 «περί κωδικοποιήσεως των περί συστάσεως του Τ.Ε.Ε. κειμένων διατάξεων», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 5 Ιουλίου 2024 και ώρα 15:00 στο ξενοδοχείο KASTRI DOMOTEL ATHENS, (Ελ. Βενιζέλου 154 & Ρωμυλίας, Τ.Κ. 14671 Νέα Ερυθραία) 

με θέματα :

  1. Εκλογή Προέδρου, Α΄ Αντιπροέδρου, Β΄ Αντιπροέδρου, Γενικού Γραμματέα και Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε.
  2. Εκλογή της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε.
  3. Εκλογή Προέδρου, Α΄ Αντιπροέδρου, Β΄ Αντιπροέδρου, Γενικού Γραμματέα και Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε.

 

            Στην ειδική αυτή συνεδρίαση απαιτείται απαρτία των δύο τρίτων (2/3) του όλου αριθμού των Μελών της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε. Η Συνεδρίαση θα συνεχιστεί το Σάββατο 6 Ιουλίου 2024  και την Κυριακή 7 Ιουλίου 2024  έως τις 18:00 στον ίδιο χώρο.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η παραπάνω απαρτία, η Συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 8 Ιουλίου 2024 και ώρα 07:30 π.μ. στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (Νίκης 4, 1ος όροφος), οπότε αρκεί απαρτία πάνω από το μισό του όλου αριθμού των Μελών της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε.

            Τα Μέλη της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε. πρέπει να έχουν μαζί τους, για πιστοποίηση της ταυτότητάς τους, την αστυνομική τους ταυτότητα ή το δελτίο Μέλους του Τ.Ε.Ε. ή το διαβατήριο ή την άδεια οδήγησης.

      Τα Μέλη της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε. από την Περιφέρεια μπορούν να μετακινηθούν με ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητο, αεροπλάνο ή άλλο μέσο μαζικής μεταφοράς. Σε περίπτωση μετακίνησης με ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητο δεν καταβάλλεται η χιλιομετρική απόσταση, αλλά το αντίστοιχο αντίτιμο εισιτηρίου του ΚΤΕΛ.

 

                                                                                                       Ο  Πρόεδρος

                                                                                                      της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε

                                                                                                   

                                                                                                           Νικόλαος Μήλης

                                                                                                     

 

 

Πρόσκληση (pdf 63KB)