Απόφαση της ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ του Τ.Ε.Ε. κατά την τακτική συνεδρίαση της 21ης Οκτωβρίου 2023 για το Θέμα 7 «Σχετικά με τη στελέχωση και τη λειτουργία των Υπηρεσιών Δόμησης, σε συνέχεια της Συνεδρίασης του Δεκεμβρίου 2021»

Download (pdf 217kb)

Απόφαση της ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ του Τ.Ε.Ε. κατά την τακτική συνεδρίαση της 19ης Νοεμβρίου 2022 για το Θέμα 4 «Εργασιακά θέματα μηχανικών και αντικειμενικές αμοιβές. – Συνθήκες άσκησης επαγγέλματος (εργασιακό πλαίσιο για τη στήριξη και προστασία του έργου των διπλωματούχων μηχανικών)»

Download (pdf 548kb)

Απόφαση της ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ του Τ.Ε.Ε. κατά την τακτική συνεδρίαση της 18ης Ιουνίου 2022 για το Σχέδιο Νόμου «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των ΑΕΙ με την κοινωνία και άλλες διατάξεις»

Download (pdf 180kb)

Ψήφισμα της ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ του Τ.Ε.Ε. κατά την τακτική συνεδρίαση της 2ας Απριλίου 2022 για το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο – Να αποκατασταθεί η νομιμότητα, να τηρηθεί η δεοντολογία, να προστατευθεί το δημόσιο συμφέρον

Download (pdf 210kb)

Απόφαση της ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ του Τ.Ε.Ε. κατά την τακτική συνεδρίαση της 2ας Απριλίου 2022 για τις επιπτώσεις του πληθωρισμού στη χώρα (αυξήσεις στο κόστος κατασκευής και παραγωγής έργων) και κατ’ επέκταση στο επάγγελμα του Μηχανικού

Download (pdf 215kb)

Απόσπασμα Πρακτικού της Τακτικής Συνεδρίασης της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε. της 5ης Οκτωβρίου 2019 «Ψήφισμα για την αναστολή του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας στα ακίνητα : “Αναστολή ΦΠΑ στα ακίνητα από το 2006 και μετά”»

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΘΕΜΑ 12A (pdf 481kb)

Απόσπασμα Πρακτικού της Τακτικής Συνεδρίασης της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε. της 5ης Οκτωβρίου 2019 «Ο ρόλος της Δ.Ε.Η. στον ενεργειακό μετασχηματισμό και στη λειτουργία της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας»

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΘΕΜΑ 11 (pdf 389kb)

Απόσπασμα Πρακτικού της Τακτικής Συνεδρίασης της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε. της 5ης Οκτωβρίου 2019 «Διαχείριση υλοποίησης της Απόφασης της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε. που ελήφθη στις 13.04.2019 σχετικά με τη διασφάλιση του νομοπαρασκευαστικού και συμβουλευτικού ρόλου του T.E.E. (συνημ. Σχ. Απόφ. της Α-Τ.Ε.Ε. της 13.04.2019)»

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΘΕΜΑ 7 (pdf 452kb )

Απόσπασμα Πρακτικού της Τακτικής Συνεδρίασης της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε. της 5ης Οκτωβρίου 2019 «Ρύθμιση εκκρεμότητας σχετικά με την ένταξη της ειδικότητας των Διπλωματούχων Μηχανικών της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών σε βασική ειδικότητα. (συνημ. Σχ. Απόφ. της Α-Τ.Ε.Ε. της 13.04.2019)».

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΘΕΜΑ 6 (pdf 577kb)

Απόσπασμα Πρακτικού της Τακτικής Συνεδρίασης της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε. της 5ης Οκτωβρίου 2019 «Εξομοίωση των τίτλων σπουδών των κολεγίων με αυτούς των Πολυτεχνείων και Πολυτεχνικών Σχολών»

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΘΕΜΑ 5 (pdf 512kb )

Απόσπασμα Πρακτικού της Τακτικής Συνεδρίασης της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε. της 5ης Οκτωβρίου 2019 «Έγκριση συμμετοχής Διπλωματούχων μηχανικών αλλοδαπών υπηκόων στις εξετάσεις άδειας άσκησης επαγγέλματος»

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΘΕΜΑ 4 (pdf 475kb)