Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε. (22/2/2020)

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Καλείσθε στην πρώτη τακτική συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε. που θα πραγματοποιηθεί  τη Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 09:00 στην αίθουσα Εκδηλώσεων του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Νίκης 4, 1ος όροφος) με θέματα :

Περισσότερα

Πρόσκληση σε Ειδική Συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε. (13, 14, 15/12/2019)

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Καλείστε στην Ειδική Συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε., σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του Π.Δ. της 27-11/14.12.26 «περί κωδικοποιήσεως των περί συστάσεως του Τ.Ε.Ε. κειμένων διατάξεων», όπως αντικαταστάθηκαν από τα άρθρα 7 και 8 του Ν. 1486/1984, την παρ. 3 του άρθρου 14 του Ν. 2187/94 και την παρ. 4 του άρθρου 15 του Ν. 2308/95 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 4:00 μ.μ. στο ξενοδοχείο Royal Olympic (Αθαν. Διάκου 28-34, Αθήνα)

Περισσότερα

Απόσπασμα Πρακτικού της Τακτικής Συνεδρίασης της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε. της 5ης Οκτωβρίου 2019 «Ψήφισμα για την αναστολή του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας στα ακίνητα : “Αναστολή ΦΠΑ στα ακίνητα από το 2006 και μετά”»

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΘΕΜΑ 12A (pdf 481kb)

Απόσπασμα Πρακτικού της Τακτικής Συνεδρίασης της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε. της 5ης Οκτωβρίου 2019 «Ο ρόλος της Δ.Ε.Η. στον ενεργειακό μετασχηματισμό και στη λειτουργία της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας»

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΘΕΜΑ 11 (pdf 389kb)

Απόσπασμα Πρακτικού της Τακτικής Συνεδρίασης της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε. της 5ης Οκτωβρίου 2019 «Διαχείριση υλοποίησης της Απόφασης της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε. που ελήφθη στις 13.04.2019 σχετικά με τη διασφάλιση του νομοπαρασκευαστικού και συμβουλευτικού ρόλου του T.E.E. (συνημ. Σχ. Απόφ. της Α-Τ.Ε.Ε. της 13.04.2019)»

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΘΕΜΑ 7 (pdf 452kb )

Απόσπασμα Πρακτικού της Τακτικής Συνεδρίασης της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε. της 5ης Οκτωβρίου 2019 «Ρύθμιση εκκρεμότητας σχετικά με την ένταξη της ειδικότητας των Διπλωματούχων Μηχανικών της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών σε βασική ειδικότητα. (συνημ. Σχ. Απόφ. της Α-Τ.Ε.Ε. της 13.04.2019)».

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΘΕΜΑ 6 (pdf 577kb)

Απόσπασμα Πρακτικού της Τακτικής Συνεδρίασης της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε. της 5ης Οκτωβρίου 2019 «Εξομοίωση των τίτλων σπουδών των κολεγίων με αυτούς των Πολυτεχνείων και Πολυτεχνικών Σχολών»

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΘΕΜΑ 5 (pdf 512kb )

Απόσπασμα Πρακτικού της Τακτικής Συνεδρίασης της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε. της 5ης Οκτωβρίου 2019 «Έγκριση συμμετοχής Διπλωματούχων μηχανικών αλλοδαπών υπηκόων στις εξετάσεις άδειας άσκησης επαγγέλματος»

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΘΕΜΑ 4 (pdf 475kb)

Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε. (30/09/2019)

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Καλείσθε σε τακτική συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε. που θα πραγματοποιηθεί  την Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 18:00 μ.μ. στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Νίκης 4, 1ος όροφος)  

Περισσότερα