Στρατηγική και προτάσεις εξόδου από την κρίση

Στρατηγική και προτάσεις εξόδου από την κρίση με δράσεις εξωστρέφειας, καινοτομίας, ενίσχυσης του ρόλου των νέων τεχνολογιών, της Πληροφορικής και της διαδικτύωσης, με όρους ενίσχυσης της απασχόλησης των Μηχανικών, καθώς και της επιχειρηματικότητας ιδιαίτερα των νέων, σε όλους τους Τομείς της Ανάπτυξης, με αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της χώρας, των δυνατοτήτων και των Συμπράξεων του … ΠερισσότεραΣτρατηγική και προτάσεις εξόδου από την κρίση

Προάσπιση της παιδείας

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 10-06-2017 Απόφαση της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ στην 1η τακτική συνεδρίαση της 10.06.2017 σχετικά με τη σύσταση Επιτροπών για την Παιδεία και τα Επαγγελματικά δικαιώματα  ΠΡΩΤΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ Τ.Ε.Ε. 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 Απόφαση που ελήφθη για το θέμα 4

Δίκαιο και βιώσιμο Ασφαλιστικό και φορολογικό σύστημα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 10-06-2017 Απόφαση της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ στην 1η τακτική συνεδρίαση της 10.06.2017 σχετικά με τη σύσταση της επιτροπής για το Ασφαλιστικό ΠΡΩΤΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ Τ.Ε.Ε. 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 Απόφαση που ελήφθη για το θέμα 5