Προάσπιση της παιδείας

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 10-06-2017 Απόφαση της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ στην 1η τακτική συνεδρίαση της 10.06.2017 σχετικά με τη σύσταση Επιτροπών για την Παιδεία και τα Επαγγελματικά δικαιώματα  ΠΡΩΤΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ Τ.Ε.Ε. 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 Απόφαση που ελήφθη για το θέμα 4

Δίκαιο και βιώσιμο Ασφαλιστικό και φορολογικό σύστημα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 10-06-2017 Απόφαση της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ στην 1η τακτική συνεδρίαση της 10.06.2017 σχετικά με τη σύσταση της επιτροπής για το Ασφαλιστικό ΠΡΩΤΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ Τ.Ε.Ε. 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 Απόφαση που ελήφθη για το θέμα 5