Θεσμικό Πλαίσιο

1. Εισαγωγικό Σημείωμα
2. Επιστολή κ.Γ.Αλαβάνου, τ.Προέδρου Δ.Ε. Τ.Ε.Ε.
3. Απομαγνητοφωνημένα
4. Απόφαση της Αντιπροσωπείας Τ.Ε.Ε. για την Παιδεία και τα Επαγγελματικά Δικαιώματα
5. Ιστορικό εξέλιξης του Θεσμικού Πλαισίου του Τ.Ε.Ε.
6. Απόφαση της Δ.Ε. Τ.Ε.Ε.
7. Απομαγνητοφωνημένη εκδήλωση Αντιπροσωπείας ΤΕΕ 16/07/2018

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ Τ.Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε.
H εισήγηση αυτή που παρουσιάστηκε στις 1-12-17 θα αναμορφωθεί κατάλληλα με βάση την διαβούλευση που διενεργείται.

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
1. Ανασκόπηση προτάσεων άξονα 2
2. Ανασκόπηση προτάσεων άξονα 3

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ Τ.Ε.Ε.
1. Απόφαση Προεδρείου Αντιπροσωπείας Τ.Ε.Ε. 23.11.2017
2. Απόφαση Προεδρείου Αντιπροσωπείας Τ.Ε.Ε. 14.09.2017

Πρόταση του Προεδρείου της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε.για την υποενότητα αλλαγής του Θεσμικού Πλαισίου, σχετικά με την τροποποίηση του Πλαισίου άσκησης Πειθαρχικού Ελέγχου των Μελών του Τ.Ε.Ε.
Αιτιολογική Έκθεση και Εισήγηση για την αναμόρφωση ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε. ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΣΚΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΟ ΜΗΧΑΝΙΚOY
– Ενημερωτικό υλικό που αφορά σε εισηγήσεις οι οποίες κατατέθηκαν στην προηγούμενη θητεία της Αντιπροσωπείας Τ.Ε.Ε.
1. Προτάσεις λειτουργίας Πειθαρχικών Συμβουλίων Π. Κατίκα
2. Προτάσεις λειτουργίας Πειθαρχικών Συμβουλίων Περιφερειακού Τμήματος Αιτωλοακαρνανίας
3. Προτάσεις λειτουργίας Πειθαρχικών Συμβουλίων Περιφερειακού Τμήματος Ηπείρου
4. Διαβιβαστικό πρότασης λειτουργίας Πειθαρχικών Συμβουλίων Δ. Κλαδάκης
Προτάσεις λειτουργίας Πειθαρχικών Δ. Κλαδάκης
5. Προτάσεις λειτουργίας Πειθαρχικών Συμβουλίων Σ. Κοντομάρης
6. Προτάσεις λειτουργίας Πειθαρχικών Συμβουλίων Περιφερειακού Τμήματος Ανατολικής Κρήτης
7. Πίνακας σύγκρισης προτάσεων
8. Προτάσεις λειτουργίας Πειθαρχικών Συμβουλίων Ι. Τσιωνά
9. Προτάσεις λειτουργίας Πειθαρχικών Συμβουλίων Περιφερειακού Τμήματος Θράκης
10. Προτεινόμενος Νόμος Επιτροπής Θεσμικού Πλαισίου για τη λειτουργία των Πειθαρχικών Συμβουλίων

Εισηγήσεις Μελών Αντιπροσωπείας Τ.Ε.Ε. και Συνδυασμών που μετέχουν σε αυτή
1. Εισήγηση Μέλους Δ.Ε. Τ.Ε.Ε. Π. Ακριτίδη
2. ΑΦΕΤΗΡΙΑ για το Τ.Ε.Ε. για τον μηχανικό για τη χώρα
3. ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
4. ΛΑΜΠΡΟΣ Απ. ΠΥΡΓΙΩΤΗΣ
5. ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
6. ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
7. ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
8. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
9. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
10. ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
11. ΔΥΝΑ.ΜΗ. – δυναμικοί μηχανικοί και Α.Κ.ΜΗ.
12. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
13. ΠΡΟΟΔΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΕΕ
14. ΠΕΣΕΔΕ ΚΑΙ ΤΕΕ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
15. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
16. Ελεύθεροι Επαγγελματίες Μηχανικοί
17. #block_TEE αριστερή κίνηση εργαζομένων & άνεργων μηχανικών
18. Πρόταση Ριζοσπαστικής Πρωτοβουλίας Μηχανικών (τελική)
19. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΒΑΚΟΝΔΙΟΣ

Προτάσεις Περιφερειακών Τμημάτων Τ.Ε.Ε. και άλλων (οι προτάσεις αναρτώνται στο πλαίσιο της ευρύτερης ενημέρωσης των Μελών Αντιπροσωπείας Τ.Ε.Ε.)
1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
3. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
4. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ N. ΚΕΡΚΥΡΑΣ
5. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
6. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ Ν. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
7. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Νέες ειδικότητες
Σχέδιο Απόφασης για την ένταξη των αποφοίτων της ΣΕΜΦΕ Ε.Μ.Π. στο Τ.Ε.Ε.
Επιστολή Ε.Μ.Π. για την ένταξη των διπλωματούχων ΣΕΜΦΕ στο Τ.Ε.Ε.
Πρακτικό Μ.Ε. Θεμάτων Παιδείας Νο 1
Επικαιροποιημένες θέσεις της Μ.Ε. Θεμάτων Παιδείας για την ένταξη των αποφοίτων ΤΜΟΔ στο Τ.Ε.Ε.
Πρακτικό Μ.Ε. Θεμάτων Παιδείας Νο 8
Μ.Ε. Θεμάτων Παιδείας – Αντιστοιχίσεις Τμημάτων του ΣΑΠΕ σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν.3443/2006
Μ.Ε. Θεμάτων Παιδείας – Ισοτιμία ή/και αντιστοιχία του ΤΜΟΔ με ειδικότητες Μηχανικών στο Τ.Ε.Ε.
Μ.Ε. Θεμάτων Παιδείας – Ισοτιμία ή/και αντιστοιχία του ΤΜΟΔ με ειδικότητες Μηχανικών στο Τ.Ε.Ε.