Απόσπασμα Πρακτικού της Τακτικής Συνεδρίασης της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε. της 13ης Απριλίου 2019 «Επανακατάταξη και ένταξη των ειδικοτήτων σε βασικές ειδικότητες». (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

Download (pdf 1mb)