Πρόσκληση σε Ειδική Συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε. (13, 14, 15/12/2019)

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Καλείστε στην Ειδική Συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε., σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του Π.Δ. της 27-11/14.12.26 «περί κωδικοποιήσεως των περί συστάσεως του Τ.Ε.Ε. κειμένων διατάξεων», όπως αντικαταστάθηκαν από τα άρθρα 7 και 8 του Ν. 1486/1984, την παρ. 3 του άρθρου 14 του Ν. 2187/94 και την παρ. 4 του άρθρου 15 του Ν. 2308/95 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 4:00 μ.μ. στο ξενοδοχείο Royal Olympic (Αθαν. Διάκου 28-34, Αθήνα) με θέματα :

  1. Εκλογή Προέδρου, Α΄ Αντιπροέδρου, Β΄ Αντιπροέδρου, Γενικού Γραμματέα και Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε.
  2. Εκλογή της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε.
  3. Εκλογή Προέδρου, Α΄ Αντιπροέδρου, Β΄ Αντιπροέδρου, Γενικού Γραμματέα και Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε.

Στην ειδική αυτή συνεδρίαση απαιτείται απαρτία των δύο τρίτων (2/3) του όλου αριθμού των Μελών της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε., σύμφωνα  με τις παρ. 5 του άρθρου 7 και παρ. 2 του άρθρου 8 του Π.Δ. της 27-11/14.12.26 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Η Συνεδρίαση θα συνεχιστεί το Σάββατο 14 Δεκεμβρίου 2019 και την Κυριακή 15 Δεκεμβρίου 2019 έως τις 7.00 μ.μ. στον ίδιο χώρο .

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η παραπάνω απαρτία η Συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 10.00 π.μ. στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (Νίκης 4, 1ος όροφος) οπότε αρκεί απαρτία πάνω από το μισό του όλου αριθμού των Μελών της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε.

Τα Μέλη της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε. πρέπει να έχουν μαζί τους, για πιστοποίηση της ταυτότητάς τους, την αστυνομική τους ταυτότητα ή το δελτίο Μέλους του Τ.Ε.Ε. ή το διαβατήριο ή την άδεια οδήγησης.

Τα Μέλη της Αντιπροσωπείας από την Περιφέρεια μπορούν να μετακινηθούν με ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητο, αεροπλάνο ή άλλο μέσο μαζικής μεταφοράς. Σε περίπτωση μετακίνησης με ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητο δεν καταβάλλεται η χιλιομετρική απόσταση, αλλά το αντίστοιχο αντίτιμο εισιτηρίου του ΚΤΕΛ.

Η Πρόεδρος της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ

Αντωνία Μοροπούλου

Πρόσκληση (pdf 1mb)

Συνημμένα:                                                        

  1. Άρθρα 7 και 8 του Ν. 1486/84
  2. Άρθρο 14 του Ν. 2187/94
  3. Άρθρο 15 του Ν. 2308/95
  4. Άρθρα 16 (§ 3) και 18 του Π.Δ. 7/2010
  5. Κανονισμός Λειτουργίας Αντιπροσωπείας Τ.Ε.Ε.