Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε. (11/07/2020)

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

         Καλείσθε στην δεύτερη τακτική συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε. που θα πραγματοποιηθεί  τη Δευτέρα 6 Ιουλίου 2020 και ώρα 09:00 στην αίθουσα Εκδηλώσεων του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Νίκης 4, 1ος όροφος) με θέματα :

  1. Ανακοινώσεις του Προεδρείου της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε.
  2. Ενημέρωση – Συζήτηση για τη δραστηριότητα της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε.
  3. Έλεγχος – Ερωτήσεις – Επερωτήσεις προς τη Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε.
  4. Ρυθμίσεις που αφορούν την άδεια άσκησης επαγγέλματος του Μηχανικού
  5. Εκλογή Νομαρχιακής Επιτροπής Κυκλάδων του Τ.Ε.Ε.

Στη συνεδρίαση αυτή απαιτείται απαρτία πάνω από το μισό των Μελών.

Αν δεν  επιτευχθεί  απαρτία,  η  συνεδρίαση  θα  πραγματοποιηθεί το Σάββατο 11 Ιουλίου 2020 και ώρα 10:00, στο Αμφιθέατρο του Ιδρύματος Ευγενίδου, Λεωφ. Συγγρού 387 και με την ίδια ημερήσια διάταξη, οπότε αρκεί για την απαρτία η παρουσία του ενός τετάρτου των Μελών της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε. Η συνεδρίαση αν δεν ολοκληρωθεί, θα συνεχισθεί την Κυριακή 12 Ιουλίου 2020.

  Τα Μέλη της Αντιπροσωπείας από την Περιφέρεια μπορούν να μετακινηθούν με ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητο, αεροπλάνο ή άλλο μέσο μαζικής μεταφοράς. Σε περίπτωση μετακίνησης με ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητο δεν καταβάλλεται η χιλιομετρική απόσταση, αλλά το αντίστοιχο αντίτιμο εισιτηρίου του ΚΤΕΛ.

Επισημαίνεται ότι η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί, εφόσον έχουν εκλείψει οι περιορισμοί που προβλέπονται στην Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.36810/13.06.2020 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 2271Β΄/2020), την οποία σας στέλνουμε.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τήρηση όλων των υγειονομικών κανόνων περί Covid-19 που προβλέπονται.

Ο Πρόεδρος της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ

Νικόλαος Μήλης

– Θέματα εκτός Ημερησίας Διάταξης

Συμμαχία για ένα Προοδευτικό ΤΕΕ

ΑΡΑΓΕΣ