Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε. (22/2/2020)

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Καλείσθε στην πρώτη τακτική συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε. που θα πραγματοποιηθεί  τη Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 09:00 στην αίθουσα Εκδηλώσεων του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Νίκης 4, 1ος όροφος) με θέματα :

 

 1. Ανακοινώσεις του Προεδρείου της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε.
  ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Ε. -Εισήγηση στην Α-Τ.Ε.Ε. για εγγραφή του θέματος “Συζήτηση για την εξομοίωση των τίτλων σπουδών των κολεγίων με τους τίτλους σπουδών των πολυτεχνείων και των πολυτεχνικών σχολών”
  Σχέδιο Ψηφίσματος που κατατέθηκε από τον κ. Ν. Ανδρεδάκη (Για τη Συμμαχία για ένα Προοδευτικό ΤΕΕ)
 2. Ενημέρωση – Συζήτηση για τη δραστηριότητα της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε.
 3. Έλεγχος – Ερωτήσεις – Επερωτήσεις προς τη Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε.
 4. Προγραμματικό Πλαίσιο δράσεων Τ.Ε.Ε. – Καθορισμός του αριθμού και του αντικειμένου των Μονίμων Επιτροπών Τ.Ε.Ε.
  Εισήγηση του προέδρου της Αντιπροσωπείας ΤΕΕ
  Απόφαση Δ.Ε. – Μόνιμες Επιτροπές
  Σχετικά με το θέμα
  Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης Έργων και Επιστημονικών και Επαγγελματικών Θεμάτων του Τ.Ε.Ε. για την Τροποποίηση/Επικαιροποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας των Μόνιμων Επιτροπών
 5. Ορισμός εισηγητών του Πειθαρχικού Συμβουλίου που εδρεύει στην Αθήνα.
 6. Εκλογή Νομαρχιακής Επιτροπής Κυκλάδων του Τ.Ε.Ε.
 7. Ασφαλιστικό
  Σχετικά με το θέμα
  Σχετικά με το θέμα
  Σχετικά με το θέμα

 Στη συνεδρίαση αυτή απαιτείται απαρτία πάνω από το μισό των Μελών.

 Αν δεν  επιτευχθεί  απαρτία,  η  συνεδρίαση  θα  πραγματοποιηθεί το Σάββατο 22 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 10:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων «ΕΡΜΗΣ» του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (Ε.Β.Ε.Α.) Ακαδημίας 7 – 6ος όροφος και με την ίδια ημερήσια διάταξη, οπότε αρκεί για την απαρτία η παρουσία του ενός τετάρτου των Μελών της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε. Η συνεδρίαση αν δεν ολοκληρωθεί, θα συνεχισθεί την Κυριακή 23 Φεβρουαρίου 2020.

  Τα Μέλη της Αντιπροσωπείας από την Περιφέρεια μπορούν να μετακινηθούν με ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητο, αεροπλάνο ή άλλο μέσο μαζικής μεταφοράς. Σε περίπτωση μετακίνησης με ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητο δεν καταβάλλεται η χιλιομετρική απόσταση, αλλά το αντίστοιχο αντίτιμο εισιτηρίου του ΚΤΕΛ.

 

  Ο Πρόεδρος της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ

 Νικόλαος Μήλης

 

Πρόσκληση (pdf)