Απόσπασμα Πρακτικού της Τακτικής Συνεδρίασης της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε. της 5ης Οκτωβρίου 2019 «Διαχείριση υλοποίησης της Απόφασης της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε. που ελήφθη στις 13.04.2019 σχετικά με τη διασφάλιση του νομοπαρασκευαστικού και συμβουλευτικού ρόλου του T.E.E. (συνημ. Σχ. Απόφ. της Α-Τ.Ε.Ε. της 13.04.2019)»

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΘΕΜΑ 7 (pdf 452kb )