Απόσπασμα Πρακτικού της Τακτικής Συνεδρίασης της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε. της 13ης Απριλίου 2019 «Ψήφισμα για το Ν/Σ Γαβρόγλου “Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση, Πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις ”».

Download  (pdf  400Kb)

Απόσπασμα πρακτικού της Τακτικής Συνεδρίασης της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ της 9 Ιουνίου 2018 για Πειθαρχικό.

Απόσπασμα πρακτικού της Τακτικής Συνεδρίασης της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ της 9 Ιουνίου 2018 για Πειθαρχικό. (pdf 930kb)

Απόσπασμα πρακτικού της Τακτικής Συνεδρίασης της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ της 9 Ιουνίου 2018 για Μόνιμες Επιτροπές.

Απόσπασμα πρακτικού της Τακτικής Συνεδρίασης της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ της 9 Ιουνίου 2018 για Μόνιμες Επιτροπές (pdf 450kb)  

Απόσπασμα πρακτικού της Τακτικής Συνεδρίασης της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ της 9 Ιουνίου 2018 για Τροποποίηση Προϋπολογισμού.

Απόσπασμα πρακτικού της Τακτικής Συνεδρίασης της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ της 9 Ιουνίου 2018 για Τροποποίηση Προϋπολογισμού. (pdf 530kb)

Σύσταση Επιτροπών για την Παιδεία και τα Επαγγελματικά δικαιώματα

– Απόφαση της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ στην 1η τακτική συνεδρίαση της 10.06.2017 σχετικά με τη σύσταση Επιτροπών για την Παιδεία και τα Επαγγελματικά δικαιώματα

Στρατηγική και προτάσεις εξόδου από την κρίση

Στρατηγική και προτάσεις εξόδου από την κρίση με δράσεις εξωστρέφειας, καινοτομίας, ενίσχυσης του ρόλου των νέων τεχνολογιών, της Πληροφορικής και της διαδικτύωσης, με όρους ενίσχυσης της απασχόλησης των Μηχανικών, καθώς και της επιχειρηματικότητας ιδιαίτερα των νέων, σε όλους τους Τομείς της Ανάπτυξης, με αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της χώρας, των δυνατοτήτων και των Συμπράξεων του … Περισσότερα

Προάσπιση της παιδείας

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 10-06-2017 Απόφαση της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ στην 1η τακτική συνεδρίαση της 10.06.2017 σχετικά με τη σύσταση Επιτροπών για την Παιδεία και τα Επαγγελματικά δικαιώματα  ΠΡΩΤΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ Τ.Ε.Ε. 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 Απόφαση που ελήφθη για το θέμα 4

Δίκαιο και βιώσιμο Ασφαλιστικό και φορολογικό σύστημα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 10-06-2017 Απόφαση της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ στην 1η τακτική συνεδρίαση της 10.06.2017 σχετικά με τη σύσταση της επιτροπής για το Ασφαλιστικό ΠΡΩΤΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ Τ.Ε.Ε. 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 Απόφαση που ελήφθη για το θέμα 5