Πρόσκληση σε Ειδική Συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε. (5, 6, 7/07/2024)

                                                                                            Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Καλείστε στην Ειδική Συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε., σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του Π.Δ. της 27.11/14.12.1926 «περί κωδικοποιήσεως των περί συστάσεως του Τ.Ε.Ε. κειμένων διατάξεων», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 5 Ιουλίου 2024 και ώρα 15:00 στο ξενοδοχείο KASTRI DOMOTEL ATHENS, (Ελ. Βενιζέλου 154 & Ρωμυλίας, Τ.Κ. 14671 Νέα Ερυθραία) 

Περισσότερα