Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε. (09/06/2019)

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Καλείσθε στην τακτική συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε. που θα πραγματοποιηθεί  το Σάββατο 9 Ιουνίου 2018 και ώρα 10:30 π.μ. στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Νίκης 4, 1ος όροφος) με θέματα :με θέματα :

 

 1. Ανακοινώσεις του Προεδρείου της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε.
 2. Ενημέρωση – Συζήτηση για τη δραστηριότητα της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε.
 3. Έλεγχος – Ερωτήσεις – Επερωτήσεις προς τη Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε.
  Ερώτηση 1 κου Δ. Μήτρου
  Ερώτηση 2 κου Δ. Μήτρου
  Ερώτηση 3 κου Δ. Μήτρου
 4. Επικαιροποίηση Πειθαρχικού Δικαίου Μελών του Τ.Ε.Ε. (το οποίο ισχύει από το 1970)
  Αιτιολογική Έκθεση και Εισήγηση για την αναμόρφωση πειθαρχικού Δικαίου των Μελών Τ.Ε.Ε.
 5. Καθορισμός του αριθμού και των αντικειμένων των Μονίμων Επιτροπών του Τ.Ε.Ε.
  Απόφ. Α47.Σ5.2018 Μόνιμες Επιτροπές Τ.Ε.Ε.
 6. Τροποποίηση Προϋπολογισμού του Τ.Ε.Ε. οικονομικού έτους 2018
  Τροποποίηση Προϋπολογισμου Οικ.Έτους 2018
  Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός 2018
 7. Πορεία του Ταμείου – ΤΜΕΔΕ
  Έχουν προσκληθεί για ενημέρωση οι εκπρόσωποι του Τ.Ε.Ε.  στο Ταμείο.
 8. Το ζήτημα των εργασιακών σχέσεων στον Τεχνικό Κλάδο σε σχέση με την προοπτική σύναψης Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.
  Το θέμα προστέθηκε και θα εισηγηθεί μετά από αίτημa της παράταξης “Ριζοσπαστική Πρωτοβουλία Μηχανικών – Οικολόγοι Μηχανικοί – Συνεργαζόμενοι”.

 

Στη συνεδρίαση αυτή απαιτείται απαρτία πάνω από το μισό των Μελών. Η συνεδρίαση προβλέπεται να συνεχιστεί την Κυριακή 10 Ιουνίου 2018 και ώρα 10.30 π.μ.

Αν δεν  επιτευχθεί  απαρτία,  η  συνεδρίαση  θα  πραγματοποιηθεί το Σάββατο 16 Ιουνίου 2018 και ώρα 08.30 π.μ., στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας στην Αθήνα (Νίκης 4, 1ος όροφος)  και με την ίδια ημερήσια διάταξη, οπότε αρκεί για την απαρτία η παρουσία του ενός τετάρτου των Μελών της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε.

Τα Μέλη της Αντιπροσωπείας από την Περιφέρεια μπορούν να μετακινηθούν με ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητο, αεροπλάνο ή άλλο μέσο μαζικής μεταφοράς. Σε περίπτωση μετακίνησης με ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητο δεν καταβάλλεται η χιλιομετρική απόσταση, αλλά το αντίστοιχο αντίτιμο εισιτηρίου του ΚΤΕΛ.

 

Η  Πρόεδρος   της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ

Αντωνία Μοροπούλου

Πρόσκληση (pdf – 60kb)