Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε. (27/6/2021)

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Καλείσθε στην τακτική συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε., η οποία λόγω της συνεχιζόμενης πανδημίας και των επιβληθέντων υγειονομικών μέτρων θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη, το Σάββατο 19 Ιουνίου 2021 και ώρα 09:00 με θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Ανακοινώσεις του Προεδρείου της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε.
  2. Ενημέρωση – Συζήτηση για τη δραστηριότητα της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε.
  3. Έλεγχος – Ερωτήσεις – Επερωτήσεις προς τη Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε.
  4. Αναπλήρωση Μελών Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου της έδρας του Τ.Ε.Ε. (Ν. 4782/2021, άρθρο 200, παρ. 7)
  5. Θεσμικό Πλαίσιο λειτουργίας Τ.Ε.Ε. – έναρξη διαλόγου για την τροποποίησή του, με αναφορά στα άρθρα 6-10 και 12-15 του ΠΔ της 27.11/14.12.1926 «περί κωδικοποιήσεως των περί συστάσεως του ΤΕΕ κειμένων διατάξεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (Θεσμική συγκρότηση και λειτουργία Τ.Ε.Ε.-Ομάδες Εργασίας)
  6. Συμμετοχή των ΕΕΕ στο έργο του Τ.Ε.Ε. και απολογισμός των σχετικών δράσεών τους

Στη συνεδρίαση αυτή απαιτείται απαρτία πάνω από το μισό των Μελών, η οποία θα διαπιστωθεί από την είσοδο των Μελών στη διαδικτυακή πλατφόρμα, μέσω της οποίας θα πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση.

Αν δεν επιτευχθεί απαρτία, η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 27 Ιουνίου 2021 και ώρα 10:00 με τηλεδιάσκεψη, οπότε αρκεί για την απαρτία η παρουσία του ενός τετάρτου των Μελών της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε. Η συνεδρίαση αν δεν ολοκληρωθεί, θα συνεχισθεί τη Δευτέρα 28 Ιουνίου 2021.

Οι εισηγήσεις θα αναρτηθούν στο portal του Τ.Ε.Ε. (https://antiprosopeia.tee.gr), ενώ θα σταλούν εγκαίρως με ηλεκτρονικό μήνυμα και sms οδηγίες και προσωπικοί κωδικοί σε κάθε Μέλος της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε., για τη συμμετοχή του στη συνεδρίαση.

Ο Πρόεδρος της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε.

Νικόλαος Μήλης

Πρόσκληση (pdf 66 kb)