Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε. (24/4/2021)

Η προγραμματισμένη για την 24/4/2021 τακτική συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας zoom.

Τα Μέλη της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ θα συνδεθούν με την ψηφιακή πλατφόρμα μέσω του παρακάτω ηλεκτρονικού συνδέσμου (link) https://tee-gr.zoom.us/j/99479129385

Συνδεόμενοι με το παραπάνω link,

α) αν δεν διαθέτετε το σχετικό πρόγραμμα της πλατφόρμας θα ακολουθήσετε τα βήματα  για να εγκαταστήσετε το σχετικό πρόγραμμα ή

β) αν διαθέτετε το σχετικό πρόγραμμα της πλατφόρμας θα σας ζητηθεί να καταχωρήσετε ως username το e-mail που έχετε δηλώσει στην Αντιπροσωπεία του TEE και ως password αυτό σας έχει ήδη σταλεί με sms στον αριθμό κινητού τηλεφώνου  που έχετε δηλώσει στην Αντιπροσωπεία του TEE.

Η διαδικασία εισόδου σας στην πλατφόρμα για τη συμμετοχή σας στη συνεδρίαση, αφού ακολουθήσετε τα παραπάνω βήματα, θα μπορεί να γίνει το πρωί της 24/4/2021 πριν την καθορισμένη ώρα έναρξης της συνεδρίασης.

Για την υποστήριξη των Μελών της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ, θα διατίθενται αναλυτικότερες οδηγίες στην παρούσα ιστοσελίδα https://antiprosopeia.tee.gr και θα παρέχεται τεχνική υποστήριξη το Σάββατο 24/4/2021 από την 09:00 π.μ. ώρα μέχρι το τέλος της συνεδρίασης  στα τηλέφωνα 2103291510 και 2103291511, καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση mailto:antiprosopeia-support@tee.gr

Οδηγίες εισόδου στην ψηφιακή πλατφόρμα (pdf 314 kb)

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Καλείσθε σε τακτική συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε., η οποία λόγω της συνεχιζόμενης πανδημίας και των επιβληθέντων υγειονομικών μέτρων θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη, το Σάββατο 24 Απριλίου 2021 και ώρα 09:30 με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Ανακοινώσεις του Προεδρείου της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε.
 2. Ενημέρωση – Συζήτηση για τη δραστηριότητα της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε.
 3. Έλεγχος – Ερωτήσεις – Επερωτήσεις προς τη Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε.
 4. Πορεία του Ταμείου Μηχανικών & Εργοληπτών Δημοσίων Έργων – ΤΜΕΔΕ (Καλούνται για ενημέρωση οι εκπρόσωποι του Τ.Ε.Ε. στο Ταμείο)
  – Επιστολή Προέδρου ΤΜΕΔΕ

          – Παρουσίαση ΤΜΕΔΕ
 5. Τροποποίηση προϋπολογισμού Τ.Ε.Ε. οικονομικού έτους 2021
  -Απόφαση της Δ.Ε. του Τ.Ε.Ε. – Τροποποίηση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2021
        -Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός Τ.Ε.Ε. 2021
 6. Τροποποίηση Κανονισμού Λειτουργίας Επιστημονικών Επιτροπών Ειδικοτήτων Τ.Ε.Ε.
  – Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης Έργων και Επιστημονικών και Επαγγελματικών Θεμάτων του Τ.Ε.Ε. για την Τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας των Επιστημονικών Επιτροπών Ειδικοτήτων Τ.Ε.Ε.
 7. Μέτρα στήριξης των Μελών του Τ.Ε.Ε. από τις συνέπειες της πανδημίας
  – ΔΗΣΥΜ – Μέτρα στήριξης προς μηχανικούς
  – Συμμαχία για ένα Προοδευτικό ΤΕΕ – Μέτρα Στήριξης Πανδημία
  – ΑΡΑΓΕΣ – Συγκυρία Πανδημίας
  –Δημοκρατική Πανεπιστημονική Κίνηση Μηχανικών – Εισήγηση ενίσχυση επιστημόνων
 8. Αναγνώριση επαγγελματικών δικαιωμάτων αποφοίτων κολλεγίων
  – Συμμαχία για ένα Προοδευτικό ΤΕΕ – Εισήγηση για τα κολλέγια
  – ΑΡΑΓΕΣ-Σχέδιο απόφασης της Αντιπροσωπείας ΤΕΕ για την ένταξη των αποφοίτων Κολλεγίων και μη ισότιμων ιδρυμάτων στο ΤΕΕ

  –Δημοκρατική Πανεπιστημονική Κίνηση Μηχανικών – Εισήγηση

Στη συνεδρίαση αυτή απαιτείται απαρτία πάνω από το μισό των Μελών, η οποία θα διαπιστωθεί από την είσοδο των Μελών στη διαδικτυακή πλατφόρμα, μέσω της οποίας θα πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση.

Αν δεν επιτευχθεί απαρτία, η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί τη Μεγάλη Πέμπτη 29 Απριλίου 2021 και ώρα 10:00 με τηλεδιάσκεψη, οπότε αρκεί για την απαρτία η παρουσία του ενός τετάρτου των Μελών της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε.

Οι εισηγήσεις θα αναρτηθούν στο portal του Τ.Ε.Ε. (https://antiprosopeia.tee.gr), ενώ θα σταλούν εγκαίρως με ηλεκτρονικό μήνυμα και sms οδηγίες και προσωπικοί κωδικοί σε κάθε Μέλος της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε., για τη συμμετοχή του στη συνεδρίαση.

Ο Πρόεδρος της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε.

Νικόλαος Μήλης

Πρόσκληση (pdf 368 kb)

 

ΚΑΤΑΤΕΘΕΝΤΑ ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ

– Ψήφισμα για την Απολιγνιτοποίηση – Δίκαιη Μετάβαση – Ε.Ε.Ε. Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών

-Ψήφισμα για τη Δ.Ε.Θ.– Συμμαχία για ένα Προοδευτικό ΤΕΕ

– Ψήφισμα για την κατά χώρα, διατήρηση των αρχαιοτήτων του σταθμού Βενιζέλου του Μετρό Θεσσαλονίκης – Συμμαχία για ένα Προοδευτικό ΤΕΕ

-Ψήφισμα για το Εξοικονομώ – Αυτονομώ – ΑΡΑΓΕΣ

-Ψήφισμα για τα νέα κυβερνητικά σχέδια στο χώρο της Πυρκάλ – ΑΡΑΓΕΣ

-Πρόταση Εξοικονομώ – ΔΗΣΥΜ

-Ψήφισμα 15 Εργαζόμενοι – #block_TEE – ΑΡΑΓΕΣ -Δημοκρατική Πανεπιστημονική Κίνηση Μηχανικών

-Απόφαση-ανακοίνωση του Δ.Σ. του ΣΑΔΑΣ-Τμήμα Αττικής για τα έργα της Ακρόπολης

-ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΚΑΙΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ-ΔΗΣΥΜ

 

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

-Διαδικασία Συγκρότησης Ομάδων Εργασίας – Συμμαχία για ένα Προοδευτικό ΤΕΕ

-Λειτουργία του ΤΕΕ – ΔΕΣΜη