Στρατηγική και προτάσεις εξόδου από την κρίση

Στρατηγική και προτάσεις εξόδου από την κρίση με δράσεις εξωστρέφειας, καινοτομίας, ενίσχυσης του ρόλου των νέων τεχνολογιών, της Πληροφορικής και της διαδικτύωσης, με όρους ενίσχυσης της απασχόλησης των Μηχανικών, καθώς και της επιχειρηματικότητας ιδιαίτερα των νέων, σε όλους τους Τομείς της Ανάπτυξης, με αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της χώρας, των δυνατοτήτων και των Συμπράξεων του Δημοσίου, του Ιδιωτικού και του Κοινωνικού Τομέα, με διασφάλιση της αειφορίας της κοινωνικής συνοχής και με σεβασμό στο περιβάλλον.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 10-06-2017
Απόφαση της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ στην 1η τακτική συνεδρίαση της 10.06.2017 σχετικά με το Σχέδιο Νόμου για το δομημένο περιβάλλον