Πρόσκληση σε Ειδική Συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε. (13, 14, 15/12/2019)

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Καλείστε στην Ειδική Συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε., σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του Π.Δ. της 27-11/14.12.26 «περί κωδικοποιήσεως των περί συστάσεως του Τ.Ε.Ε. κειμένων διατάξεων», όπως αντικαταστάθηκαν από τα άρθρα 7 και 8 του Ν. 1486/1984, την παρ. 3 του άρθρου 14 του Ν. 2187/94 και την παρ. 4 του άρθρου 15 του Ν. 2308/95 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 4:00 μ.μ. στο ξενοδοχείο Royal Olympic (Αθαν. Διάκου 28-34, Αθήνα)

ΠερισσότεραΠρόσκληση σε Ειδική Συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε. (13, 14, 15/12/2019)