Πρόσκληση σε Συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε. (03/02/2018)

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Προς: Τα Μέλη της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε.
Κοιν: Προέδρους Δ.Ε. των Περιφ. Τμημάτων του Τ.Ε.Ε.

Καλείσθε να συμμετάσχετε στη συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε. που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 3 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 10:30 π.μ. στην Αίθουσα της Γερουσίας, στη Βουλή των Ελλήνων (Μέγαρο Βουλής), στην Αθήνα, με μοναδικό θέμα :

Τροποποίηση Θεσμικού Πλαισίου Τ.Ε.Ε.

Στη συνεδρίαση αυτή απαιτείται απαρτία άνω του ημίσεως των Μελών της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε. Επισημαίνεται ότι η διαπίστωση της ύπαρξης απαρτίας δεδομένης της επίσημης έναρξης της Συνεδρίασης στις 10:30 π.μ. θα γίνει αυστηρά 10:00 π.μ. – 10:30 π.μ. του Σαββάτου 3 Φεβρουαρίου 2018, ενώ η συνεδρίαση προβλέπεται να διαρκέσει έως τις 20:00 της ίδιας μέρας. Η συνεδρίαση θα συνεχιστεί την Κυριακή 4 Φεβρουαρίου 2018 με ώρα έναρξης 10:30 π.μ. και προβλέπεται να ολοκληρωθεί έως τις 14:30 .

Αν δεν επιτευχθεί απαρτία, η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 10 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 08:00 π.μ., στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Νίκης 4, 1ος όροφος) και με την ίδια ημερήσια διάταξη, οπότε αρκεί για την απαρτία η παρουσία του ¼ (ενός τετάρτου) των Μελών της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε. Επισημαίνεται ότι η διαπίστωση της ύπαρξης απαρτίας θα είναι αυστηρά στις 08:05.

Τα Μέλη της Αντιπροσωπείας από την Περιφέρεια μπορούν να μετακινηθούν με ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητο, αεροπλάνο ή άλλο μέσο μαζικής μεταφοράς. Σε περίπτωση μετακίνησης με ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητο δεν καταβάλλεται η χιλιομετρική απόσταση, αλλά το αντίστοιχο αντίτιμο εισιτηρίου του ΚΤΕΛ.

Η Πρόεδρος
της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε.

Αντωνία Μοροπούλου
Καθηγήτρια Ε.Μ.Π.