Πρόσκληση σε Tακτική Συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε. (03/03/2019)

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Καλείσθε στην δεύτερη τακτική συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε. που θα πραγματοποιηθεί  το Σάββατο 3 Μαρτίου 2018 και ώρα 10:00 π.μ. στην αίθουσα Εκδηλώσεων του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Νίκης 4, 1ος όροφος) με θέματα :

 1. Ανακοινώσεις του Προεδρείου της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε.
 2. Ενημέρωση – Συζήτηση για τη δραστηριότητα της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε.
 3. Έλεγχος – Ερωτήσεις – Επερωτήσεις προς τη Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε.
  – Ερώτηση κου Κ. Κρεμαλή
  – Ερώτηση κου Δ. Μήτρου
 4. Εισηγήσεις των Επιτροπών της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε. και λήψη Αποφάσεων των Επιτροπών της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε.
  Επιστολή της προέδρου της Αντιπροσωπείας ΤΕΕ Αντωνίας Μοροπούλου και εισήγησή της (Σχέδιο ανακοίνωσης Αντιπροσωπείας ΤΕΕ)
  4.1 Επιτροπή Μητρώων και σχετικής Αδειοδότησης.
  Εισήγηση Επιτροπής – Μητρώων και σχετικής Αδειοδότησης
  4.2 Επιτροπή Προδιαγραφών Μελετών, Κανονισμών έργων και διαδικασιών Ολικού Ελέγχου Ποιότητας.
  Εισήγηση Επιτροπής – Προδιαγραφών Μελετών, Κανονισμών Έργων και διαδικασιών Ολικού Ελέγχου Ποιότητας
  4.3 Επιτροπή παρακολούθησης Άσκησης του Επαγγέλματος στο πλαίσιο εφαρμογής του Π.Δ. καθώς και τήρησης και πιθανής αναθεώρησης του Κώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας.
  Παρατήρηση : Λάβαμε από τον Πρόεδρο της Επιτροπής παρακολούθησης Άσκησης του Επαγγέλματος σχετικό e-mail και επιβεβαιώνουμε ότι μέχρι στιγμής δεν έχει εγκριθεί το Π.Δ.
  4.4 Επιτροπή Εκσυγχρονισμού και Επικαιροποίησης της διαδικασίας απόδοσης Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος από το Τ.Ε.Ε.
  Εισήγηση Επιτροπής – Εκσυγχρονισμός και επικαιροποίηση της διαδικασίας απόδοσης άδειας άσκησης επαγγέλματος από το Τ.Ε.Ε.
  – Ανασύσταση Μητρώου
  – Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος
  4.5 Ασφαλιστικό
  Εισήγηση Επιτροπής – Ασφαλιστικό
  – Απόφαση Αντιπροσωπείας Τ.Ε.Ε. για το Ασφαλιστικό 1
  – Απόφαση Αντιπροσωπείας Τ.Ε.Ε. για το Ασφαλιστικό 2
  – Ρύθμιση οφειλών ως 50.000€
  – Μισθωτοί Μηχανικοί – Εγκύκλιος
  – Διαδικασία εκκαθάρισης ασφαλιστικών εισφορών
  – Νόμος 4488 13.09.17
  – Ασφαλιστική ενημερότητα – Εγκύκλιος
  – Υπολογισμός ειδικής προσαύξησης
 5. Καθορισμός του αριθμού και των αντικειμένων των Μονίμων Επιτροπών του Τ.Ε.Ε.
  Απόφαση της Δ.Ε. Τ.Ε.Ε.(Α47/Σ5/2018 Μόνιμες Επιτροπές)

Στη συνεδρίαση αυτή απαιτείται απαρτία πάνω από το μισό των Μελών.

Επισημαίνεται ότι : α) Η διαπίστωση της ύπαρξης απαρτίας θα γίνει το αργότερο στις 10:00 π.μ. του Σαββάτου 3 Μαρτίου 2018, ενώ η Συνεδρίαση προβλέπεται να διαρκέσει έως τις 20:00 της ίδιας ημέρας, β) Η Συνεδρίαση θα συνεχιστεί την Κυριακή 4 Μαρτίου 2018 με ώρα έναρξης 10:00 π.μ. και προβλέπεται να ολοκληρωθεί στις 14:30.

Αν δεν  επιτευχθεί  απαρτία,  η  συνεδρίαση  θα  πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 8 Μαρτίου 2018 και ώρα 08.00 π.μ., στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας στην Αθήνα (Νίκης 4, 1ος όροφος, Σύνταγμα)  και με την ίδια ημερήσια διάταξη, οπότε αρκεί για την απαρτία η παρουσία του ενός τετάρτου των Μελών της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε.  

Τα Μέλη της Αντιπροσωπείας από την Περιφέρεια μπορούν να μετακινηθούν με ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητο, αεροπλάνο ή άλλο μέσο μαζικής μεταφοράς. Σε περίπτωση μετακίνησης με ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητο δεν καταβάλλεται η χιλιομετρική απόσταση, αλλά το αντίστοιχο αντίτιμο εισιτηρίου του ΚΤΕΛ.

Η Πρόεδρος της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ

Αντωνία Μοροπούλου
Καθηγήτρια Ε.Μ.Π.

πρόσκληση(pdf, 222kb)