Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε.

Η προγραμματισμένη για την 02/04/2022 τακτική συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε. θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας zoom.

Τα Μέλη της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε. θα συνδεθούν με την ψηφιακή πλατφόρμα μέσω του παρακάτω ηλεκτρονικού συνδέσμου (link) https://tee-gr.zoom.us/j/95188454950

Συνδεόμενοι με το παραπάνω link,

α) αν δε διαθέτετε το σχετικό πρόγραμμα της πλατφόρμας θα ακολουθήσετε τα βήματα  για να εγκαταστήσετε το σχετικό πρόγραμμα ή

β) αν διαθέτετε το σχετικό πρόγραμμα της πλατφόρμας θα σας ζητηθεί να καταχωρήσετε ως username το e-mail που έχετε δηλώσει στην Αντιπροσωπεία του T.E.E. και ως password αυτό που θα σας σταλεί με sms στον αριθμό κινητού τηλεφώνου που έχετε δηλώσει στην Αντιπροσωπεία του T.E.E.

Η διαδικασία εγγραφής σας στην πλατφόρμα για τη συμμετοχή σας στη συνεδρίαση, αφού ακολουθήσετε τα παραπάνω βήματα, θα μπορεί να γίνει το πρωί της 02/04/2022 πριν την καθορισμένη ώρα έναρξης της συνεδρίασης.

Για την υποστήριξη των Μελών της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ, διατίθενται αναλυτικότερες οδηγίες στην παρούσα ιστοσελίδα και θα παρέχεται τεχνική υποστήριξη το Σάββατο 02/04/2022 από τις 09:30 μέχρι το τέλος της συνεδρίασης  στα τηλέφωνα 2103291510 και 2103291509, καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση mailto:antiprosopeia-support@tee.gr

Οδηγίες εισόδου στην ψηφιακή πλατφόρμα (pdf 312 kb)

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Καλείσθε στην τακτική συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε., η οποία λόγω της συνεχιζόμενης πανδημίας και των επιβληθέντων υγειονομικών μέτρων θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη, το Σάββατο 26 Μαρτίου 2022 και ώρα 10:00 με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Ανακοινώσεις του Προεδρείου της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε.
 2. Ενημέρωση – Συζήτηση για τη δραστηριότητα της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε.
 3. Έλεγχος – Ερωτήσεις – Επερωτήσεις προς τη Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε.
 4. Οι επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης και η συμβολή του τεχνικού κόσμου στην αντιμετώπιση της.
  Εισήγηση για την Ενέργεια –“Συμμαχία για ένα Προοδευτικό ΤΕΕ”
  -Εισήγηση για το Θέμα 4-ΔΗΣΥΜ
  -Εισήγηση για την Ενέργεια-ΑΡΑΓΕΣ
  -Εισήγηση για την Ενέργεια-Δ.Ε.Σ.Μη  ΕλΕΜ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ-ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
 5. Οι επιπτώσεις του πληθωρισμού στη χώρα (αυξήσεις στο κόστος κατασκευής και παραγωγής έργων) και κατ’ επέκταση στο επάγγελμα του Μηχανικού.

             -Εισήγηση για τις  δημόσιες συμβάσεις-ΔΚΜ

             -Εισήγηση για την αύξηση στην τιμή των υλικών –“Συμμαχία για ένα Προοδευτικό ΤΕΕ”

             -Εισήγηση για το Θέμα 5-ΔΗΣΥΜ

Στη συνεδρίαση αυτή απαιτείται απαρτία πάνω από το μισό των Μελών, η οποία θα διαπιστωθεί από την είσοδο των Μελών στη διαδικτυακή πλατφόρμα, μέσω της οποίας θα πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση.

Αν δεν επιτευχθεί απαρτία, η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 02 Απριλίου 2022 και ώρα 10:00 με τηλεδιάσκεψη, οπότε αρκεί για την απαρτία η παρουσία του ενός τετάρτου των Μελών της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε. 

 Οι εισηγήσεις θα αναρτηθούν στο portal του Τ.Ε.Ε. (https://antiprosopeia.tee.gr), ενώ θα σταλούν εγκαίρως με ηλεκτρονικό μήνυμα και sms οδηγίες και προσωπικοί κωδικοί σε κάθε Μέλος της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε., για τη συμμετοχή του στη συνεδρίαση.

Ο Πρόεδρος της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε.

Νικόλαος Μήλης

Πρόσκληση (pdf 55 Kb)

ΚΑΤΑΤΕΘΕΝΤΑ ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ

-Ψήφισμα για το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο: Να αποκατασταθεί η νομιμότητα, να τηρηθεί η δεοντολογία,
να προστατευθεί το δημόσιο συμφέρον-ΔΕΣΜΗ ΕΛΕΜ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

 

 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ