Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε.

Η προγραμματισμένη για την 18/12/2021 τακτική συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας zoom.

Τα Μέλη της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ θα συνδεθούν με την ψηφιακή πλατφόρμα μέσω του παρακάτω ηλεκτρονικού συνδέσμου (link) https://tee-gr.zoom.us/j/95650245253

Συνδεόμενοι με το παραπάνω link,

α) αν δε διαθέτετε το σχετικό πρόγραμμα της πλατφόρμας θα ακολουθήσετε τα βήματα  για να εγκαταστήσετε το σχετικό πρόγραμμα ή

β) αν διαθέτετε το σχετικό πρόγραμμα της πλατφόρμας θα σας ζητηθεί να καταχωρήσετε ως username το e-mail που έχετε δηλώσει στην Αντιπροσωπεία του TEE και ως password αυτό που σας έχει ήδη σταλεί με sms στον αριθμό κινητού τηλεφώνου που έχετε δηλώσει στην Αντιπροσωπεία του TEE.

Η διαδικασία εισόδου σας στην πλατφόρμα για τη συμμετοχή σας στη συνεδρίαση, αφού ακολουθήσετε τα παραπάνω βήματα, θα μπορεί να γίνει το πρωί της 18/12/2021 πριν την καθορισμένη ώρα έναρξης της συνεδρίασης.

Για την υποστήριξη των Μελών της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ, διατίθενται αναλυτικότερες οδηγίες στην παρούσα ιστοσελίδα και θα παρέχεται τεχνική υποστήριξη το Σάββατο 18/12/2021 από τις 09:30 μέχρι το τέλος της συνεδρίασης  στα τηλέφωνα 2103291510 και 2103291511, καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση mailto:antiprosopeia-support@tee.gr

Οδηγίες εισόδου στην ψηφιακή πλατφόρμα (pdf 314 kb)

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Καλείσθε στην τακτική συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε., η οποία λόγω της συνεχιζόμενης πανδημίας και των επιβληθέντων υγειονομικών μέτρων θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη, το Σάββατο 11 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 10:00 με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Ανακοινώσεις του Προεδρείου της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε.
 2. Ενημέρωση – Συζήτηση για τη δραστηριότητα της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε.
 3. Έλεγχος – Ερωτήσεις – Επερωτήσεις προς τη Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε.
 4. Έγκριση Προϋπολογισμού Τ.Ε.Ε. οικονομικού έτους 2022
  Εισήγηση της Δ.Ε. του ΤΕΕ (Απόφαση Α1/Σ41/2021) προς την Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ για τον Προϋπολογισμό του Οικονομικού έτους 2022

  Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Τ.Ε.Ε 2022
 5. Έγκριση Απολογισμού Τ.Ε.Ε. οικονομικής χρήσης 2017
  Εισήγηση της Δ.Ε. του ΤΕΕ (Απόφαση Α3/Σ41/2021) προς την Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ για τον Απολογισμό της Οικονομικής Χρήσης 2017
  Απολογισμός της Οικονομικής Χρήσης 2017
 6. Έγκριση Ισολογισμού Τ.Ε.Ε. της 31.12.2017
  Εισήγηση της Δ.Ε. του ΤΕΕ (Απόφαση Α2/Σ41/2021) προς την Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ για τον Ισολογισμό της 31.12.2017
  Ισολογισμός της 31.12.2017
 7. Ενημέρωση για την εξέλιξη και τον προγραμματισμό ανάθεσης και εκπόνησης των τοπικών πολεοδομικών σχεδίων (ΤΠΣ)
  Εισήγηση για τις μελέτες των Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΤΠΣ) – Συμμαχία για ένα Προοδευτικό ΤΕΕ
  Εισήγηση για τα Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια – ΔΗΣΥΜ 
  Εισήγηση αναφορικά με τις διακηρύξεις των μελετών ΤΠΣ-ΕΠΣ του Α’ Κύκλου του Προγράμματος Πολεοδομικών Μεταρρυθμίσεων “Κωνσταντίνος Δοξιάδης” – ΕΕΕ ΜΧΠΑ
 8. Οργάνωση και λειτουργία των πολεοδομικών υπηρεσιών και των υπηρεσιών δόμησης (ΥΔΟΜ)
  Εισήγηση ΔΗΣΥΜ
  Εισήγηση για τη λειτουργία των Υπηρεσιών Δόμησης (ΥΔΟΜ) – Συμμαχία για ένα Προοδευτικό ΤΕΕ
  Σχετικά με τα τεράστια προβλήματα λειτουργίας των Υ.ΔΟΜ. – Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.

Στη συνεδρίαση αυτή απαιτείται απαρτία πάνω από το μισό των Μελών, η οποία θα διαπιστωθεί από την είσοδο των Μελών στη διαδικτυακή πλατφόρμα, μέσω της οποίας θα πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση.

Αν δεν επιτευχθεί απαρτία, η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 18 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 10:00 με τηλεδιάσκεψη, οπότε αρκεί για την απαρτία η παρουσία του ενός τετάρτου των Μελών της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε. Η συνεδρίαση, αν δεν ολοκληρωθεί, θα συνεχισθεί την Κυριακή 19 Δεκεμβρίου 2021.

 Οι εισηγήσεις θα αναρτηθούν στο portal του Τ.Ε.Ε. (https://antiprosopeia.tee.gr), ενώ θα σταλούν εγκαίρως με ηλεκτρονικό μήνυμα και sms οδηγίες και προσωπικοί κωδικοί σε κάθε Μέλος της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε., για τη συμμετοχή του στη συνεδρίαση.

Ο Πρόεδρος της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε.

Νικόλαος Μήλης

Πρόσκληση (pdf 64 kb)