Προσκλήσεις σε Τακτική και Ειδική Συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε. (23-24.02.2019)

Σας διαβιβάζουμε τις Προσκλήσεις σε Τακτική και Ειδική Συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε., οι οποίες ξεκίνησαν την  08.12.2018 και θα συνεχιστούν το Σάββατο 23 Φεβρουαρίου 2019.

Και οι δύο Συνεδριάσεις θα πραγματοποιηθούν στην Αίθουσα Συνεδριάσεων “ΕΡΜΗΣ” του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου (Ε.Β.Ε.Α.), Ακαδημίας 7 (6ος όροφος).

1. Ανακοινώσεις του Προεδρείου της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε.

2. Ενημέρωση – Συζήτηση για τη δραστηριότητα της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε.

3. Έλεγχος – Ερωτήσεις – Επερωτήσεις προς τη Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε.

4. Τροποποίηση του Ν. 4439/2016 (ΦΕΚ 222Α, άρθρο 29, παρ.3 – για την ένταξη των Διπλωματούχων Μηχανικών της ΣΕΜΦΕ του Ε.Μ.Π. στο Τ.Ε.Ε., ως Μηχανικών Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικής (σε συμμόρφωση της Διοικήσεως του Τ.Ε.Ε. προς την υπ’ αριθ.4148/2015 Απόφαση του Δ’ Τμήματος του ΣτΕ) όσο και για την ένταξη των Διπλωματούχων Μηχανικών Οικονομίας της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο Τ.Ε.Ε., ως Μηχανικών Οικονομίας, σύμφωνα με προηγούμενες εισηγήσεις θεσμικών οργάνων του Τ.Ε.Ε.

7. Επικύρωση Οργανισμού Τ.Ε.Ε. (σύμφωνα με το άρθρο 20, παρ. 6α του Ν.2503/97 “για τη γνώμη της Αντιπροσωπείας”).

i) Αλλαγές στο σχέδιο

ii) Πρόταση οργανόγραμμα

8. Πρόταση τροποποίησης νομοθεσίας, σχετικά με την διασφάλιση του νομοπαρασκευαστικού και συμβουλευτικού ρόλου του Τ.Ε.Ε. καθώς και τη διεύρυνση της άσκησης του επαγγέλματος των Μηχανικών.

9. Συνταξιοδοτικά θέματα.

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ – ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ – ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ

1. Ένσταση επί του Κανονισμού

2. Να καταργηθέί το ΠΔ 99/2018 και ο Ν. 4439/2016

3. Για το Ν/Σ “ελάφρυνσης” των εισφορών

4. Ψήφισμα για το ΚΕΑΟ

5. Ψήφισμα για εξορύξεις

6. Ψήφισμα για τις οφειλές

7. Ψήφισμα για τα επαγγελματικά δικαιώματα

 

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ

 

Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση

Πρόσκληση σε Ειδική Συνεδρίαση