Πρόκληση σε Ειδική Συνεδρίαση (05/12/2018)

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Καλείσθε σε ειδική συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε., σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του Π.Δ. της 27-11/14.12.26 «περί κωδικοποιήσεως των περί συστάσεως του Τ.Ε.Ε. κειμένων διατάξεων», όπως αντικαταστάθηκαν από τα άρθρα 7 και 8 του Ν. 1486/1984, την παρ. 3 του άρθρου 14 του Ν. 2187/94 και την παρ. 4 του άρθρου 15 του Ν. 2308/95, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 19 του Π.Δ. 7/2010 «Εκλογές για την ανάδειξη αιρετών μελών οργάνων του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.)», η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 5 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 08.30 π.μ. στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (Νίκης 4, 1ος όροφος), με μόνο θέμα:

  • Εκλογή Γενικού Γραμματέα της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε.

 Στην ειδική αυτή συνεδρίαση απαιτείται απαρτία των δύο τρίτων (2/3) του όλου αριθμού των Μελών της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε., σύμφωνα  με τις παρ. 5 του άρθρου 7 και παρ. 2 του άρθρου 8 του Π.Δ. της 27-11/14.12.26 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

Αν δεν επιτευχθεί η παραπάνω απαρτία, η Αντιπροσωπεία του Τ.Ε.Ε. θα συνέλθει το Σάββατο 8 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 20:00 στην αίθουσα Συνεδριάσεων «ΕΡΜΗΣ» του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (Ε.Β.Ε.Α.), Ακαδημίας 7 (6ος όροφος), οπότε αρκεί για την απαρτία η παρουσία πάνω από το μισό των Μελών. Επισημαίνεται ότι εφόσον η διαδικασία δεν ολοκληρωθεί την ίδια ημέρα,  θα συνεχιστεί νωρίς το πρωί της Κυριακής  9 Δεκεμβρίου 2018.

 Τα Μέλη της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε. πρέπει να έχουν μαζί τους, για πιστοποίηση της ταυτότητάς τους, την αστυνομική τους ταυτότητα ή το δελτίο Μέλους του Τ.Ε.Ε. ή το διαβατήριο ή την άδεια οδήγησης.

Τα Μέλη της Αντιπροσωπείας από την Περιφέρεια μπορούν να μετακινηθούν με ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητο, αεροπλάνο ή άλλο μέσο μαζικής μεταφοράς. Σε περίπτωση μετακίνησης με ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητο δεν καταβάλλεται η χιλιομετρική απόσταση, αλλά το αντίστοιχο αντίτιμο εισιτηρίου του ΚΤΕΛ. 

                                                                                   

Η Πρόεδρος της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε.

Αντωνία  Μοροπούλου

πρόσκληση (pdf 844kb)