Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε. (08/12/2019)

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Καλείσθε στην τακτική συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε. που θα πραγματοποιηθεί  το Σάββατο 8 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 10:00 π.μ. στην αίθουσα Συνεδριάσεων «ΕΡΜΗΣ» του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (Ε.Β.Ε.Α.) Ακαδημίας 7 (6ος όροφος), με θέματα :

 

1 – Ανακοινώσεις του Προεδρείου της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε.
1.1. “Πειθαρχικό Δίκαιο των Μελών του Τ.Ε.Ε. και των ασκούντων έργο Μηχανικού”
Σας ενημερώνω για την τελική διαμόρφωση του σχεδίου Νόμου για το Πειθαρχικό Δίκαιο των Μελών του Τ.Ε.Ε. και των ασκούντων έργο Μηχανικού όπως διαμορφώθηκε από τη Νομική Υπηρεσία με ευθύνη του συντονιστή Ο.Ε. για το πειθαρχικό δίκαιο των Μελών του Τ.Ε.Ε. κ.Θεόδωρου Σχινά (τ.Νομικού Συμβούλου του Τ.Ε.Ε.)
ΕΠΙΣΤΟΛΗ
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
1.2. Αντιδράσεις για το ΠΔ 99/2018 – Ρύθμιση του επαγγέλματος του μηχανικού με καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων για κάθε ειδικότητα
– ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ: ΑΠΟΦΑΣΗ (1) Α-ΤΕΕ, ΑΠΟΦΑΣΗ (2) Α-ΤΕΕ, ΑΠΟΦΑΣΗ (3) Α-ΤΕΕ
Π.Δ. 99/2018
ΣΤ. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΔΙΠΛ.ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ – ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΚΤΩΝ ΣΕΠΟΧ
1.3. Παραιτήσεις Μελών Αντιπροσωπείας Τ.Ε.Ε.

2 – Ενημέρωση – Συζήτηση για τη δραστηριότητα της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε.

3 – Έλεγχος – Ερωτήσεις – Επερωτήσεις προς τη Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε.

4 – Τροποποίηση του Ν.4439/2016 (ΦΕΚ 222 Α, άρθρο 29, παρ.3 – για την ένταξη των Διπλωματούχων Μηχανικών της ΣΕΜΦΕ του Ε.Μ.Π. στο Τ.Ε.Ε., ως Μηχανικών Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικής (σε συμμόρφωση της Διοικήσεως του Τ.Ε.Ε. προς την υπ’ αριθ. 4148/2015 Απόφαση του Δ’ Τμήματος του ΣτΕ) όσο και για την ένταξη των Διπλωματούχων Μηχανικών Οικονομίας της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο Τ.Ε.Ε, ως Μηχανικών Οικονομίας, σύμφωνα με προηγούμενες εισηγήσεις των εισηγητικών θεσμικών οργάνων του Τ.Ε.Ε.

Ενημέρωση  της   Αντιπροσωπείας από την Πρόεδρο για τις προϋποθέσεις & τα κριτήρια που πρέπει να πληροί  Τμήμα ή Σχολή Μηχανικών ώστε το ΤΕΕ να δέχεται να απονείμει στους Διπλωματούχους Μηχανικούς άδεια άσκησης επαγγέλματος και να τους εντάξει στα Μέλη του βάσει των παγίων θέσεων οργάνων του ΤΕΕ ως σήμερα.

Συζήτηση (απομαγνητοφώνηση) του 4ου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης

1) Απόφαση της 8ης Συνόδου Πολυτεχνείων και Πολυτεχνικών Σχολών «Προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί ένα Τμήμα Μηχανικών».

1α) Εισηγητική πρόταση (08.05.2007) για αναγνώριση και ένταξη στο Τ.Ε.Ε. Νέων Τμημάτων/Σχολών, προς τον Πρόεδρο και Μέλη Δ.Ε. του Τ.Ε.Ε. με βάση τις θέσεις της Μ.Ε. Παιδείας.

Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Φυσικών Επιστημών (Σ.Ε.Μ.Φ.Ε.) του Ε.Μ.Π.

2α) Επιστολή για την ένταξη των Διπλωματούχων της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Ε.Μ.Π. στο Τ.Ε.Ε. (αρ.πρωτ.71146/30.11.2018) του Κοσμήτορα της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Ε.Μ.Π. κου Στ. Κουρκουλή προς το Τ.Ε.Ε.

2β) Έγγραφο του Συλλόγου Διπλωματούχων της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Ε.Μ.Π. προς τη Δ.Ε. του Τ.Ε.Ε. για την ένταξη των Διπλωματούχων της Σχολής Ε.Μ.Φ.Ε. του Ε.Μ.Π. στο Τ.Ε.Ε.

2γ)   Απόφαση με αριθμό 4148/2015 του Συμβουλίου της Επικρατείας Τμήμα Δ

3α) Επιστολή για την ένταξη των Διπλωματούχων της Σχολής Ε.Μ.Φ.Ε. του Ε.Μ.Π. (αρ.πρωτ.48893/17/Δ09-26.10.2017) στο Τ.Ε.Ε. του Κοσμήτορα της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Ε.Μ.Π. κου Π. Ψαρράκου προς το Τ.Ε.Ε.

3β) Συμπληρωματική επιστολή για την ένταξη των Διπλωματούχων της Σχολής Ε.Μ.Φ.Ε. του Ε.Μ.Π., του Κοσμήτορα της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Ε.Μ.Π. κου Π. Ψαρράκου προς τη Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε.

4) Επιστολή για την ένταξη των Διπλωματούχων της Σ.Ε.Μ.Φ.Ε. του Ε.Μ.Π. στο Τ.Ε.Ε. (αρ.πρωτ.3992/29.06.2009), της Προέδρου της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Ε.Μ.Π. κας Κ. Κυριάκη προς τον Πρόεδρο του Τ.Ε.Ε. κο Ι. Αλαβάνο.

4α) Επιστολή για την ένταξη των Διπλωματούχων της Σ.Ε.Μ.Φ.Ε. του Ε.Μ.Π. (αρ.πρωτ.3993/29.06.2009) στο Τ.Ε.Ε. της Προέδρου της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Ε.Μ.Π. της κας Κ. Κυριάκη προς την Καθηγήτρια κα Ν. Κουλουμπή συντονίστριας της Μόνιμης Επιτροπής Παιδείας του Τ.Ε.Ε.

4β) Επιστολή για την ένταξη των Διπλωματούχων της Σ.Ε.Μ.Φ.Ε. του Ε.Μ.Π. (αρ.πρωτ.498/12.01.2009) στο Τ.Ε.Ε. του Πρύτανη του Ε.Μ.Π. κου Κ. Μουτζούρη προς τον Πρόεδρο του Τ.Ε.Ε. κο Ι. Αλαβάνο.

4γ) Επιστολή για την ένταξη των Διπλωματούχων της Σ.Ε.Μ.Φ.Ε. του Ε.Μ.Π. (αρ.πρωτ.9755/19.11.2008) στο Τ.Ε.Ε. της Προέδρου της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Ε.Μ.Π. κας Κ. Κυριάκη προς τον Πρύτανη του Ε.Μ.Π. κο Κ. Μουτζούρη.

5) Επιστολή για την αποδοχή των αποφοίτων της Σ.Ε.Μ.Φ.Ε. του Ε.Μ.Π. (αρ.πρωτ.9265/01.11.2006) στο Τ.Ε.Ε. της Προέδρου της Σ.Ε.Μ.Φ.Ε. του Ε.Μ.Π. κας Κ. Κυριάκη προς τον Πρόεδρο του Τ.Ε.Ε. κο Ι. Αλαβάνο.

5α) Πρόταση για το πρόγραμμα σπουδών της Σ.Ε.Μ.Φ.Ε. του Ε.Μ.Π. του Προέδρου της Σ.Ε.Μ.Φ.Ε. του Ε.Μ.Π (15.06.2005) κου Γ. Σπαθή.

6) Επιστολή με το Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για την Επαγγελματική κατοχύρωση Διπλωματούχων Σ.Ε.Μ.Φ.Ε. του Ε.Μ.Π. (αρ.πρωτ.2263/09.02.2007), του Πρύτανη του Ε.Μ.Π. κου Κ. Μουτζούρη προς το Σ.Α.Π.Ε.

7α) Απόφαση Μ.Ε. Παιδείας για την εγγραφή των Διπλωματούχων της Σ.Ε.Μ.Φ.Ε. (16.06.2009) στο Τ.Ε.Ε.

7β) Πρακτικό Νο 8 της Μόνιμης Επιτροπής Παιδείας για την επαγγελματική κατοχύρωση της Σ.Ε.Μ.Φ.Ε. του Ε.Μ.Π.(09/01/2007)

7γ)  Πρόταση για τη θέση του Τ.Ε.Ε. σε σχέση με την επαγγελματική κατοχύρωση της Σ.Ε.Μ.Φ.Ε. Ε.Μ.Π. (22.12.2006) της κας Α.Μοροπούλου προς τη Δ.Ε. του Τ.Ε.Ε.

7δ) Σχέδιο Απόφασης για την ένταξη των αποφοίτων της Σ.Ε.Μ.Φ.Ε. του Ε.Μ.Π. στο Τ.Ε.Ε.

8) Πρακτικό της 1ης Συνεδρίασης (με νέα Σύνθεση) της Μόνιμης Επιτροπής Παιδείας (09/04/2009) 

      Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης (Τ.Μ.Ο.Δ.) του Πανεπιστημίου Αιγαίου

1) Επιστολή για την ένταξη των Διπλωματούχων του Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο Τ.Ε.Ε. (135/21.11.2018) του Κοσμήτορα της Σχολής κου Σπ. Κοκολάκη προς την Πρόεδρο της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε.

1α) Τοποθέτηση του Κοσμήτορα του Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου κου Σπ. Κοκολάκη στην Εκδήλωση της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε. στη Βουλή των Ελλήνων στις 03.02.2018.

2) Ιστορικό του Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης με το Τ.Ε.Ε. από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Διπλωματούχων Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης (19.12.2014)

3) Επιστολή για την εγγραφή των αποφοίτων του Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο Τ.Ε.Ε. του ΣτΕ προς το Τ.Ε.Ε. (08.09.2016)

4) Απόφαση της Δ.Ε. του Τ.Ε.Ε. (Α1.Σ13.2010/13-23.3.2010) για το αίτημα εγγραφής των αποφοίτων του Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο Τ.Ε.Ε.

5) Επικαιροποιημένες θέσεις της Μ.Ε. Παιδείας του Τ.Ε.Ε. για την ένταξη στο Τ.Ε.Ε. των αποφοίτων του Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου (συνημμένο στο πρακτικό της ΜΕ Παιδείας 15/10/2008).

6) Πρακτικό της Μ.Ε. Παιδείας του Τ.Ε.Ε. (3/1.11.2005) για την εξέταση της ισοτιμίας ή και αντιστοιχίας Τμημάτων / Σχολών με ειδικότητες των Διπλωματούχων Μηχανικών στο Τ.Ε.Ε.

7) Πρακτικό Μ.Ε. Παιδείας του Τ.Ε.Ε. για την Ισοτιμία ή/και αντιστοιχία του Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου με ειδικότητες των Διπλ. Μηχανικών στο Τ.Ε.Ε.

5 – Έγκριση προϋπολογισμού Τ.Ε.Ε. οικονομικού έτους 2019.
Απόφαση Δ.Ε.
Συνημμένο

6 – Τροποποίηση της Απόφασης Δ.Ε. Α39/Σ41/2017, ως προς τον Απολογισμό του έτους 2015.
Απόφαση Α62.Σ18.2018
Απόφαση Α39.Σ41.2017

7 – Επικύρωση Οργανισμού Τ.Ε.Ε.(σύμφωνα με το άρθρο 20, παρ.6α του Ν.2503/97 για τη «γνώμη της Αντιπροσωπείας»).
Απόφαση ΔΕ για τον οργανισμό
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΡΑΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

8 – Πρόταση τροποποίησης νομοθεσίας, σχετικά με την διασφάλιση του νομοπαρασκευαστικού και συμβουλευτικού ρόλου του Τ.Ε.Ε. καθώς και τη διεύρυνση της άσκησης του επαγγέλματος των Μηχανικών.

9 –  Συνταξιοδοτικά θέματα.

Στη συνεδρίαση αυτή απαιτείται απαρτία πάνω από το μισό των Μελών.

Επισημαίνεται ότι η Συνεδρίαση προβλέπεται να διαρκέσει έως αργά το βράδυ της ίδιας ημέρας και εφόσον μέχρι τότε δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία θα συνεχιστεί το πρωί της Κυριακής  9 Δεκεμβρίου 2018, προβλέπεται δε να ολοκληρωθεί στις 14:30. 

Αν δεν  επιτευχθεί  απαρτία,  η  συνεδρίαση  θα  πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 08.00 π.μ., στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας στην Αθήνα (Νίκης 4, 1ος όροφος, Σύνταγμα)  και με την ίδια ημερήσια διάταξη, οπότε αρκεί για την απαρτία η παρουσία του ενός τετάρτου των Μελών της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε.   

Τα Μέλη της Αντιπροσωπείας από την Περιφέρεια μπορούν να μετακινηθούν με ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητο, αεροπλάνο ή άλλο μέσο μαζικής μεταφοράς. Σε περίπτωση μετακίνησης με ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητο δεν καταβάλλεται η χιλιομετρική απόσταση, αλλά το αντίστοιχο αντίτιμο εισιτηρίου του ΚΤΕΛ.

Η Πρόεδρος της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ

Αντωνία Μοροπούλου

Πρόσκληση (pdf 1mb)